Tải Game

qr
Hướng Dẫn Kiếm Nguyên Liệu Lên Đồ

Hướng Dẫn Kiếm Nguyên Liệu Lên Đồ

Thứ tư 14/04/2021
Hướng dẫn kiếm nguyên liệu lên đồ nhé anh em
⚔ Hướng dẫn kiếm nguyên liệu để tăng cấp thần trang tại mục lò luyện
⚔ +Nguyên liệu lên đồ 50-60
⚔ - Nguyên liệu lên đồ cần Đá Ma Linh (Săn boss tại Chiến Trường cổ và Ảo Cảnh)
⚔ + Lông Sức Mạnh + Lông Quyền Lực (nguyên liệu thu thập tại : chiến trường cổ, VIP house, rồng lửa)
⚔
⚔ + Nguyên liệu lên đồ 60-70
⚔ - cần Đá Ma Pháp (săn boss tại : chiến trường cổ và các hoạt động khác)
⚔ + Lông Sức Mạnh + Lông Quyền Lực (nguyên liệu thu thập tại : chiến trường cổ ,house, rồng lửa) ⚔
⚔
⚔ + Nguyên liệu lên đồ 70-80
⚔ -- cần Đá Ma Thánh (săn boss tại chiến trường cổ và các hoạt động Khác)
⚔ + Lông Sức Mạnh + Lông Quyền Lực (nguyên liệu thu thập tại chiến trường cổ ,house, rồng lửa)……… ⚔
⚔ + các cấp thần trang tiếp theo tương tự
⚔
⚔
⚔ CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ
⚔
⚔
⚔